Oj då! Denna enkäten här stängt!
Vi kommer att presentera resultatet under vecka 22. (25 Maj)